ΟΡΙΑΚΑ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11,Ιον. 2010

Οριακά λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων βυρσοδεψείων της Θεσσαλονίκης μια και είχε σχεδιαστεί για ημερήσιες παροχές 3000 κ.μ και λόγω της μείωσης της παραγωγής, λειτουργεί πλέον με 600 κ.μ/ημερησίως. Αν μειωθεί και άλλο η παραγωγή πλέον θα έχει πρόβλημα λειτουργικό.