ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

31,Αυγ. 2010

Στην Ελλάδα έχουμε το ΕΛΚΕΔΕ για διάφορες δοκιμές (προδιαγραφών) δερμάτων.Αν κάποιος όμως αναζητεί κάτι περισσότερο υπάρχει γι αυτόν το LEATHER TECHNOLOGY CENTER (BLC)