Η ΚΡΙΣΗ ΧΤΥΠΑ KAI ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

05,Σεπτ. 2011

Σύμφωνα με μελέτη της ICAP η κρίση χτυπά και τα αθλητικά υποδήματα. 9% η πτώση πωλήσεων το 2010 σε σύγκριση με το 2009. Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η εγχώρια αγορά αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης (σε ποσότητα) προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση τη διετία 2011-2012, με μέσο ετήσιο ρυθμό 10%-15%. (Πηγή : Κερδος on line 5/9/11)