ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

06,Ιον. 2012

Μετά την εταιρεία Coface πού σταμάτησε τις ασφαλίσεις των εξαγωγών προς την Ελλάδα το περασμένο φθινόπωρο ακολούθησε και η Euler Hermes την ίδια σκληρή γραμμή.  Η άρνηση των δύο διεθνών κολοσσών της ασφάλισης πιστώσεων (έμεινε μόνο η ATRADIUS) περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας για εισαγωγές προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή, επιβεβαιώνει κυρίως το μεγάλο πλέον έλλειμμα εμπιστοσύνης των εμπορικών εταίρων προς τις προοπτικές και τον προσανατολισμό της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, μόλις πριν από ένα μήνα, στις 20 Απριλίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «Non-Marketable Country», δηλαδή χώρα «εκτός ΟΟΣΑ».