ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ Cr(VI) ΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ

09,Ιολ. 2015

metabisulfit

Μια γνωστή χημική ουσία το μεταμπισουλφίτ  Na2S2O5,  είναι η λύση για την αποφυγή οξείδωσης έστω και ελάχιστης ποσότητας τρισθενούς χρωμίου σε εξασθενές στην κατεργασία των δερμάτων (αποδεκτό ως 3 ppm στα τελειωμένα δέρματα) Το ισχυρό αυτό αναγωγικό εξασφαλίζει την αποφυγή οξείδωσης που δημιουργείται από λάθη στην κατεργασία, υψηλές θερμοκρασίες, υψηλό PH, ή ακτινοβολία UV και εγγυάται την  έλλειψη ίχνους  Cr(VI). Πολλές εταιρείες χημικών διαθέτουν αντίστοιχα αναγωγικά με εμπορικές ονομασίες όπως το Sellasol C6 της ΤFL.